Abonnez-vous à Universalis pour 1 euro

Newton, W. Blake

William BLAKE, Newton, aquarelle. The Tate Gallery, Londres.