Wang Xin et Chen Ruolin, championnes olympiques de plongeon (2008)