Les budgets successifs de la PAC (en euros constants de 2007)